Over Mij

Phil Vroemen - Kunstwerken Nature Art | philvroemen.nl

Mijn naam is Phil Vroemen.

Met mijn kunstwerken wil ik graag de aandacht vestigen op de belangrijkheid van water op aarde. Water is alle leven, in de werken in vele levensvormen te beleven voor degene die ziet.

In het najaar 2017 verscheen een boek waarvoor ik  de omslag en de tekeningen verzorgd heb.
Dit boek heeft als titel: “Alsof het geen water is”

Het boek is tot stand gekomen door samenwerking met Elly Dullens en Yves Vroemen.

De tekeningen die in het boek staan afgebeeld zijn te koop.

Zomer 2019 zag het prentenboek Druppel het levenslicht.